Chci se zapojit

Finanční příspěvek

Nadační fond Krok do života můžete podpořit finančním příspěvkem na transparentní účet 2402020994/2010. Veškeré finance jsou používány na pokrytí nákladů spojených se vzdělávacími pobyty a školeními pro děti z dětských domovů.

Pomoc dalším dětským domovům

Cílem Nadačního fondu Krok do života je zapojit do našeho programu co nejvíce dětských domovů v České republice. Pokud máte zájem o naše vzdělávací pobyty a školení, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám představíme náš vzdělávací program a výhody, které přináší.

Práce v Nadačním fondu Krok do života

Zapojit se můžete také přímo do chodu fondu. Potřebujeme vedoucí vzdělávacích pobytů a školitele. Také u nás můžete pracovat či plnit stáž v oblasti produkce, marketingu a napomáhat rozvoji Nadačního fondu Krok do života.

info@krokdozivota.cz

+420 608 847 120