O nás

Naše vize

Každé dítě potřebuje lásku, péči a prostředí, ve kterém se může rozvíjet. Nadační fond Krok do života se zaměřuje na dětské domovy, kde pomáhá s dalším vzděláním a rozvojem dětí umístěných v nich. Na jednoho vychovatele v domově připadá až osm dětí. Při tak vysokém počtu je pro jednu tetu či jednoho strejdu velmi těžké věnovat se každému dítěti individuálně. Zároveň si děti častokrát nesou těžký příběh z původního domova, se kterým je také potřeba pracovat.

Naše mise

Dáváme dětem z dětských domovů možnost zvolit si lepší cestu, po které se mohou vydat. Víme, že jejich cesta bude možná složitější a náročnější než pro jiné, ale také víme, že to mohou dokázat. Dodáváme dětem motivaci, odhodlanost a chuť vybudovat si plnohodnotný život. Snažíme se, aby děti zjistily co je baví a objevily svůj potenciál. Ve spolupráci s řediteli a vychovateli, pracujících v dětských domovech, pro děti vytváříme další možnosti jejich rozvoje a pomáháme jim na jejich cestě.

Vzdělávací pobyty

Naše vzdělávací pobyty děti učí týmovou spolupráci, vztah k systému práce – odměna, finanční gramotnost a také vzájemnou toleranci. Děti si zkoušejí nejrůznější řemesla a povolání. Snažíme se je inspirovat a motivovat při hledání jejich směru. Zároveň je učíme, co vše život obnáší. Chceme aby věděly, co je čeká, až jednou opustí dětský domov. Pobyty se konají každoročně a děti na ně mohou jezdit opakovaně.

Pravidelné návštěvy

Dětské domovy pravidelně navštěvujeme, abychom se s dětmi poznali již před plánovanými pobyty či jinými aktivitami. Snažíme si mezi sebou vybudovat důvěru. Hrajeme si, povídáme, případně organizujeme menší přednášky, ve kterých inspirujeme děti k lepší budoucnosti. Jde nám o to, abychom si vytvořili dlouhotrvající vztah a na pobytech či školeních se s dětmi setkávali každoročně.

„Neboj se, vkročíme do života společně.“

Karolína Kopíncová