Partnerské domovy

Organizace se nachází v malebné zalesněné oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, necelý kilometr od centra města Vrbna pod Pradědem a 9 km od lázní Karlova Studánka. 

Posláním organizace je uskutečňování základního vzdělávání, výchova žáků podle vzdělávacích programů a zajištění ústavní výchovy nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let. Smyslem péče je plné přímé zaopatření a náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Domov je zasazen do neveliké, ale malebné vesničky Lichnov, v překrásném podhůří Jeseníků, jen 10 km od města Krnova.  Úkolem zařízení je zajistit dětem zpravidla od 3 do 18 let, případně do 26 let (pokud studují), náhradní rodinnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Děti a mladí dospělí žijí ve čtyřech rodinných skupinách s maximálním počtem 8 osob na rodinku. Dodržujeme zásadu zachování sourozeneckých vazeb a sourozence umisťujeme do jedné rodinné skupiny, bez ohledu zda se jedná o dívku nebo chlapce. Díky tomu jsou skupiny smíšené nejen pohlavím, ale také věkově a lépe tak simulují klasickou rodinu.