Monthly Archives: Září 2022

Poděkování Získali jsme grantovou podporu od Nadace O2, která má interní grantový program Ruku na srdce pro neziskovou organizaci. Přičemž podporují vzdělávání v neziskových organizacích. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky, díky kterým jsme mohli naše vzdělávací pobyty pro děti z dětského domova uskutečnit a rozšířit.
Read more